I suggest you ...

Możliwość wybrania waluty bazowej

5 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
AdminWojciech Beling (Admin, Fast Exchange Rate (Szybki Kurs Walut)) shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Max81 commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    To dobry pomysl, a tak ze, wieksza czcionka w "porownaj" i "zmien notowanie", bo po prostu nie da sie nacisnąć

Feedback and Knowledge Base