I suggest you ...

Naprawa błędu - po zawężeniu zakresu dat wykresy wyświetlają się za nieprawidłowy okres (na podstawie danych z wcześniejszych dat)

Testowane na parze EUR PLN, platforma Android

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Masta shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Masta commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Podczas "smyrania", wyświetlają się daty z 2011 roku (najprawdopodobniej najstarsze dostępne). Wykres również wygląda na sporządzony wg starych danych.

    Wersja 2.1.

Feedback and Knowledge Base