I suggest you ...

Powiadomienia o zmianie kursu...

...wybranej waluty w momencie gdy osiągnie zadana wartość.
Np. wpisuję, że chciałbym dostać powiadomienie na w momencie gdy kurs PLN do EUR osiągnie wartoś 4,10

Opcja dla osób na bieżąco nie śledzących zmian kursów, jednakże chcących kupić/sprzedać daną walutę przy założonym kursie.

4 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Patryk shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base