Masta

My feedback

 1. 3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  General  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Masta shared this idea  · 
 2. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  General  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Masta commented  · 

  Podczas "smyrania", wyświetlają się daty z 2011 roku (najprawdopodobniej najstarsze dostępne). Wykres również wygląda na sporządzony wg starych danych.

  Wersja 2.1.

  Masta shared this idea  · 

Feedback and Knowledge Base